Významné nálezy Ústavního soudu a další soudní rozhodnutí k předmětům Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu, Základní práva a svobody v českém právu a Politický kontext soudní moci I


Tato stránka obsahuje zejména nálezy Ústavního soudu, rozsudky Evropského soudu pro lidská práva a rozsudky Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, sloužící jako podklady pro výběrové předměty ÚPOL FF UK Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu a Základní práva a svobody v českém právu a volitelný předmět KPS PF UK Politický kontext soudní moci I. Nálezy a rozsudky jsou zde v plném znění ve Wordu a jejich části, které budeme rozebírat, jsou zpravidla označeny tučně. Programy předmětů naleznete v sylabu na hlavní stránce.

Nálezy

nález Pl. ÚS 19/93, č. 14/1994 Sb. (k zákonu o protiprávnosti komunistického režimu) zde
nález Pl. ÚS 36/01, č. 403/2002 Sb. - (k pojmu ústavního pořádku České republiky) jen část VII
nález Pl. ÚS 27/09, č. 318/2009 Sb. (o ústavnosti ústavního zákona o zkrácení volebního období Sněmovny) zde
nález Pl. ÚS 24/07, č. 88/2008 Sb. (k proceduře přijetí zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů) zde
nález Pl. ÚS 55/10, č. 80/2011 Sb. (k legislativní nouzi) zde
nález Pl. ÚS 42/2000, č. 64/2001 Sb. (k volebnímu systému při volbách do Poslanecké sněmovny) zde
usnesení NSS z 29. 6. 2006, sp. zn. Vol 50/2006-53 (volební stížnost Petra Pávka) – jen část I a Va) zde
usnesení Pl. ÚS 57/06 ze 17. 4. 2009 (odmítnutí návrhu senátorů k protiústavnosti volebního systému) zde
rozsudek NSS z 9. 8. 2010, 4 Ao 4/2010-195 (k volebním obvodům v komunálních volbách v Praze) zde
nález Pl. ÚS 73/04, č. 140/2005 Sb. (k poctivosti volební kampaně, kauza Nádvorník) zde
nález I. ÚS 768/06 z 12. 12. 2006 (k vadám obecních voleb v Brně-Králově Poli) zde
nález III.ÚS 887/06 z 10. 1. 2007 (k vadám obecních voleb v Praze 10) zde
nález Pl. ÚS 57/10 (k uplácení voličů v Krupce) zde
nález Pl. ÚS 52/10 (k obvodům v pražských komunálních volbách) zde
nález Pl. ÚS 33/97, č. 30/1998 Sb. (k prezidentovu vetu) zde
nález Pl. ÚS 13/05, č. 283/2005 Sb. (k výkladu pojmu „volební zákon“ v čl. 40 Ústavy) zde
nález Pl. ÚS 24/04, č. 327/2005 Sb. (k obecnosti zákonů) zde
nález Pl. ÚS 24/08, č. 124/2009 Sb. (k obecnosti zákonů a veřejnému zájmu ve stavebním řízení – letiště Ruzyně) zde
nález Pl. ÚS 53/10, č. 112/2011 Sb. (ke stavebnímu spoření) zde
nález Pl. ÚS 77/06, č. 37/2007 Sb. (k tzv. přílepkům) zde
vládní krize v dubnu 2005 – ústavněprávní rozbor konce vlády Stanislava Grosse zde
povolební sestavování vlády – ústavněprávní rozbor událostí po volbách v červnu 2006 zde
vládní krize v dubnu 2011 – postup prezidenta republiky po návrhu předsedy vlády Petra Nečase na odvolání členů vlády Radka Johna a Josefa Dobeše zde
nález Pl. ÚS 14/01, č. 285/2001 Sb. (ke jmenování guvernéra ČNB) zde
nález Pl. ÚS 87/06 z 12. 9. 2007 (ke jmenování místopředsedy Nejvyššího soudu) zde
rozsudek NSS z 27. 4. 2006, sp. zn. 4 Aps 3/2005-35 (k nejmenování mladých čekatelů soudci) zde
rozsudek NSS z 21. 5. 2008, sp. zn. 4 Ans 9/2007-197 (k nejmenování mladých čekatelů soudci) zde
nález Pl. ÚS 7/02, č. 349/2002 Sb. (k nezávislosti soudců) zde
nález Pl. ÚS 18/06, č. 397/2006 Sb. (k odvolávání předsedů soudů) zde
nález Pl. ÚS 17/06 (k přidělení Bureše k Nejvyššímu soudu) zde
nález Pl. ÚS 39/08, č. 294/2010 Sb. (k funkčním obdobím předsedů soudů) zde
nález Pl. ÚS 13/99, č. 233/1999 Sb. (k platům soudců) zde
nález Pl. ÚS 55/05, č. 65/2007 Sb.(k platům soudců) zde
nález Pl. ÚS 16/11, č. 267/2011 Sb. (Platy soudců XII – protiústavnost jejich snížení a zmrazení) zde
nález Pl. ÚS 17/10 , č. 232/2011 Sb. (k ústavní konformitě snížení platu státních zástupců) zde
nález Pl. ÚS 58/05, č. 230/2010 Sb. (k územní samosprávě a regulaci hostinců) zde
nález Pl. ÚS 28/09, č. 368/2010 Sb. (k územní samosprávě a regulaci hostinců) zde
nález Pl. ÚS 50/04, č. 154/2006 Sb. (k cukerným kvótám) – úryvek z části VI.B
nález Pl. ÚS 66/04, č. 434/2006 Sb. (k tzv. eurozatykači) zde
nález Pl. ÚS 19/08, č. 446/2008 Sb. (ústavnost Lisabonské smlouvy I) zde
nález Pl. ÚS 29/09, č. 387/2009 Sb. (ústavnost Lisabonské smlouvy II) zde


nález Pl. ÚS 4/94, č. 214/1994 Sb. (k anonymnímu svědkovi a principu proporcionality) – úryvek z části II/a
rozsudek ESLP z 26. 5. 2011, č. 39822/07, Ťupa proti ČR (k držení ve zdravotnickém zařízení proti vůli člověka) - zde
nález Pl. ÚS 3/09, č. 219/2010 Sb. (k prohlídce jiných prostor a pozemků) zde
stanovisko Pl. ÚS-st.-31/10, č. 426/2010 Sb. (k prohlídce jiných prostor a pozemků, časové účinky nálezu) zde
nález Pl. ÚS 24/11, č. 43/2012 Sb. (k přístupu k údajům o telekomunikačním provozu v trestním řízení) - zde
nález Pl. ÚS 9/07, č. 242/2010 Sb. (k restitucím církevního majetku) - zde

rozsudek ESLP z 24. 7. 2008, Melich a Beck proti ČR (k právu na spravedlivý proces) zde
nález Pl. ÚS 1/09 (obnova řízení po rozsudku ESLP Melich a Beck proti ČR) zde
rozsudek ESLP z 27. 11. 2008, č. 298/07, Rashed proti ČR (zadržování egyptského azylanta) zde
nález I. ÚS 601/04 (pašerák v Thajsku) zde
nález Pl. ÚS 15/09, č. 244/2010 Sb. (ke lhůtě na popření otcovství) zde
stanovisko Pl. ÚS-st.-30/10, č. 439/2010 Sb. (k odebrání stěru a vzorku vlasů a k zákazu nucení k sebeobvinění) zde
nález III. ÚS 459/03 (Svědci Jehovovi a transfúze krve) zde
nález I. ÚS 2477/08 (o Schwarzenberské hrobce) zde
nález Pl. ÚS 78/06, č. 307/2007 Sb. (k nabytí od nevlastníka) zde
rozsudek ESLP ze 14. 2. 2008, č. 55179/00, Glaser proti ČR (k zabaveným židovským obrazům) zde
nález I. ÚS 367/03 (Rejžek vs. Vondráčková) zde
nález I. ÚS 453/03 (Zeman vs. Brezina) zde
nález IV. ÚS 146/04 (Šlouf vs. Respekt) zde
nález IV. ÚS 23/05 (k reportáži České televize o komunistické soudkyni) zde
rozsudek NS z 10. 3. 2005, sp. zn. 3 Tdo 1174/2004 (vydání knihy Mein Kampf) zde
rozsudek Krajského soudu v Praze z 5. 6. 2008, č. j. 36 C 8/2008-141 (kauza "justiční mafie") zde a zde
usnesení Vrchního soudu v Praze z 23. 2. 2009, č.j. 1 Co 349/2008-322 ("justiční mafie" - zrušení rozsudku) zde
nález IV. ÚS 956/09 (kauza "justiční mafie", právo na zákonného soudce) zde
nález Pl. ÚS 2/10, č. 123/2010 Sb. (k svobodnému přístupu k soudním rozsudkům) zde
nález I. ÚS 517/10 (k poskytování informací o členství soudců v KSČ) zde
rozsudek NSS z 5. 11. 2007, sp. zn. 8 As 51/2007 (Křišťálová noc I) zde
rozsudek NSS z 31. 8. 2009, sp. zn. 8 As 7/2008 – 116 (Křišťálová noc II) zde
rozsudek NSS z 28. 8. 2009, sp. zn. 7 As 29/2008-104 (k rozpuštění Komunistického svazu mládeže) zde
nález Pl. ÚS 53/2000, č. 98/2001 Sb. (zrušení ročního příspěvku na mandát ve výši 1 milión Kč) zde
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 4. 3. 2009, sp. zn. Pst 1/2008 - 66 (nerozpuštění Dělnické strany)zde
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 17. 2. 2010, sp. zn. Pst 1/2009 ( rozpuštění Dělnické strany)zde (zejména body 226-237, 262-263, 265-276, 325-329, 339, 347-360, 368, 383-385, 391, 446, 481-489 a 613-667)
rozsudek ESLP ze 7. 12. 2006, č. 10504/03, Linkov proti ČR (k registraci politické strany) zde
nález Pl. ÚS 2/08, č. 166/2008 Sb. (k protiústavnosti zrušení nemocenského v prvních třech dnech) zde
nález Pl. ÚS 1/08, č. 251/2008 Sb. (k ústavnosti zdravotnických poplatků) zde
nález Pl. ÚS 83/06, č. 116/2008 Sb. (zrušení částí zákoníku práce) zde
nález Pl. ÚS 3/2000, č. 231/2000 Sb. (zrušení vyhlášky o nájemném z bytu) zde
nález Pl. ÚS 8/02, č. 528/2002 Sb. (k regulaci nájemného) zde
nález Pl. ÚS 20/05, č. 252/2006 Sb. (k regulaci nájemného a protiústavní nečinnosti zákonodárce) zde
nález III. ÚS 905/06 (ke stanovení výše nájemného soudem) zde
stanovisko Pl. ÚS-st.-27/09, č. 136/2009 Sb. (k náhradě za nucené omezení vlastnického protiústavní regulací nájemného) zde
nález Pl. ÚS 42/04, č. 405/2006 Sb. (k zápočtu let péče o dítě v důchodovém pojištění) zde
nález Pl. ÚS 53/04, č. 341/2007 Sb. (k rozdílnému věku odchodu do důchodu mužů a žen) zde
nález Pl. ÚS 8/07, č. 135/2010 Sb. (zrušení redukčních hranic pro výpočet důchodu) zde
nález Pl. ÚS 25/07, č. 160/2008 Sb. (k Ústavu pro studium totalitních režimů) zde
rozsudek ESLP z 13. 11. 2007, č. 57325 (k romským dětem ve zvláštních školách) zde
nález Pl. ÚS 9/2000, č. 52/2001 Sb. (k soudnímu přezkumu sankcí za přestupky) zde
nález II. ÚS 1975/08 (extrémní nesoulad mezi skutkovými zjištěními a právními závěry u vraždy) zde
rozsudek ESLP ze 4. 12. 2008, č. 19970/04, Husák proti ČR (k rozhodování o vazbě) zde

Vládní návrh na změnu "náhubkového zákona" včetně důvodové zprávy a původního a navrhovaného znění (sněmovní tisk 905)